Triatlonové hnutí potřebuje nové impulsy

25.09.2006 -
Vážení triatleti, naše triatlonové hnutí potřebuje nové impulsy a jedním z nich by měly být účinné nástroje pro řízení svazu, vyplývající z funkčních Stanov ČSTT. Jelikož jsem byl tím, kdo tvořil znění Stanov pro Valnou hromadu 2004, na níž jedním z prvých „úspěchů“ současného vedení svazu bylo jejich nepřijetí, předkládám návrh, který by měl umožnit efektivnější svazovou činnost.

Doba však pokročila a mnozí z vás dozajista vystřízlivěli z falešných očekávání, to co bylo „avantgardní“ během dvou let zpráchnivělo. Návrh proto obsahuje zásadní změny a zde jsou vysvětlivky či odůvodnění jejich smyslu.

Předsednický systém
Předseda ČSTT je volen, stejně tak jako v minulosti, Valnou hromadou. Jeho mandát je téměř (až na pojistky) fixován na olympijský cyklus (čímž je zaručen dostatek času na prosazení vlastní koncepce). Zásadní změnou je to, že navrhuje Valné hromadě složení „svého“ Výkonného výboru a ta jej „an bloc“ aklamací buďto schválí nebo ne. Pokud se mu nepodaří ani na potřetí předložit přijatelné složení VV, dochází k opakované volbě předsedy ČSTT.

Rada ČSTT v krajském provedení
Zkušenosti z minulých let hovoří o tom, že Rada byla ozdobou, nebo spíše daleko více přítěží z důvodu nečinnosti, a to by se mělo změnit. V triatlonovém hnutí jsou osoby s výrazným mandátem členské základny, a to předsedové Krajských triatlonových svazů. To jsou lidé velmi erudovaní a už tím, že se nechali do těchto funkcí zvolit, dali jasně najevo, že se o triatlonovou problematiku zajímají a budou výrazným zdrojem nových podnětů. Navíc je zaručena i jejich nezávislost, neboť jejich volba je vzešlá z oblastní členské základny, tedy v jiném čase a prostoru, než na Valné hromadě.

Pojistky – mimořádné volební Valné hromady
Aby se předseda nestal neomezeným vládcem na čtyři roky, je třeba revizních mechanismů, a stejně tak je třeba upravit situaci, kdy předseda z různých důvodů není schopen vykonávat svoji funkci. Pro tento případ je Rada oprávněna svolat řádnou volební Valnou hromadu. Tyto případy jsou jednak upraveny minulou pojistkou, tedy svoláním mimořádné volební Valné hromady na žádost 1/3 klubů, a nově navíc dalšími dvěma možnostmi, kterou je jednomyslná žádost všech předsedů KTTS, čímž je zaručena eliminace odtržení vedení od členské základny, a dále svolání Radou poté, kdy předseda ani napotřetí neprosadí v Radě výměnu člena Výkonného výboru. Aby tyto mimořádné volební VH nebyly jenom následkem korespondenčních akcí, je upravena jejich usnášeníschopnost, tedy podmínkou je angažovanost nespokojených, na účast poloviny registrovaných klubů, což zosobňuje vůli členské základny po změnách.

Upravení hospodářské činnosti
Zbytečnému vyplýtvání svazových prostředků ve formě neodpočteného DPH (současné vedení možná neví o čem je řeč, ztráty za dva roky jsou odhadem stovky tisíc) je třeba zabránit úpravou výhradní delegace marketinkových práv na existující obchodní společnost Českou triatlonovou společnost, s. r. o. Pokud bude v jejím čele stát schopný odborník se zkušenostmi z podnikatelské sféry, nejen, že ušetří výraznou část prostředků, ale bude jistě schopen napomoci finanční a marketingové politice svazu.

Je mi jasné, že nejvíce „zaujme“ ustanovení o odměnách pro předsedu a VV, případně zavedení „předsednického“ systému a „krajské“ Rady.
 
Odměny
Touto dobou, kdy současný VV a Rada by měly spíše vydatně „doplácet“ z vlastní kapsy za svoji „činnost“ v uplynulém období, působí zmínka o odměňování odpovědných funkcionářů úsměvně. Ale nebojme se, je to jen „motivační“ ustanovení, které podléhá schválení dvou hlavních orgánů ČSTT, tedy Rady a Valné hromady. Tudíž nehrozí jeho zneužití. Současně také obsahuje optimistické sdělení, že konečně přijde vedení svazu, které si na sebe vydělá a nebude jenom hospodařit na dluh a plýtvat se státními financemi.

Předsednický systém
Předsednický systém vedení svazu není novinkou a jeho zavedení v jiných sportovních svazech přineslo vysokou efektivitu činnosti. Z minulých let vyplývá, že „instalace“ osob, které nemají o triatlonu ani ponětí, ať již z podnikatelské či pedagogické sféry, byly zcela mylné. Ve vedení malého svazu, kde není a nebude prostředků na rozsáhlý aparát, bude vždy největší tíha ležet na předsedovi a jeho nejbližších spolupracovnících. Tento tým musí být fundovaný (zběhlý v triatlonovém prostředí), kompaktní (pokud možno „hoši“, kteří spolu „mluví“) a pružný (to se musí týkat i jeho „oživování“ v průběhu funkčního období). Předseda si za něj musí odpovídat a nikoli, že se nechá manipulovat několika ambiciózními jedinci (s pochybnými úmysly a schopnostmi) a nakonec končí svoji činnost v troskách.

„Krajská“ Rada
Stejně tak Rada ČSTT se stala nefunkčním orlojem, kde se nám jedinci zjevovali a mizeli bez ladu a skladu, případně bezcílně migrovali až do Výkonného výboru a zase zpět nebo nedělali vůbec nic. Předsedové KTTS naproti tomu mají jasný mandát od svého oblastního sdružení a jejich povinností by mělo být přenést svoji činnost a podněty z oblastí na republikovou úroveň. Skončí tak dvojkolejnost, kdy Rada a Výkonný výbor jedno jsou. A navíc, tuto důstojnost a prestiž si tito krajští činovníci zaslouží!!!

Tvůrčí a přátelskou atmosféru na Valné hromadě přeje
Jirka Chaloupka.

Hodnocení:
Přečteno 501x

Komentáře

RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
7.4.24Drama a kontroverze na IRONMAN 70.3 Oceanside 2024: Vítězství Sanderse a Knibb a sporné diskvalifikace.
28.3.24Olympijský šermíř Beran ocenil železnou ženu z Havaje. Stala se sportovcem roku Prahy 14
20.3.24Ironman nedávno aktualizoval svá pravidla, přinášející několik významných změn.
11.3.24Dominance Ditleva a Lee zahájila éru T100 v Miami
2.3.24McKenna a Sodaro ovládli Ironman Nový Zéland
19.2.24Dříve stačilo do tepla jen jezdit a dnes by tam triatlonista pomalu měl bydlet celou zimu, říká Pavel Wohl
6.2.24Mistrovství světa Ironman 70.3 pro rok 2025 míří do Marbelly ve Španělsku
27.1.24Triatlonová komunita není aktuálně úplně kompaktní, rád bych naše prostředí více spojil, říká Petr Soukup
21.1.24Skvělé, že někteří profíci dají nahlédnout, jak trénují, říká Roman Procházka
10.1.24Luxusní kola si své zákazníky vždy najdou, říká mechanik Michal Kohoutek.