Plánování a periodizace tréninku - úvod

4.10.2005 -
Při systematickém řízení tréninkového procesu má své nezastupitelné místo plánování jako výchozí a přípravná etapa pro vedení a sestavování přípravy sportovce. Cílem je sestavit takovou strukturu přípravy, která by vedla ke zvyšování sportovní výkonnosti, k podání optimálního výkonu při hlavních soutěžích a ve své podstatě by byla perspektivou pro další období – na této úrovni pak hovoříme o perspektivních (víceletých) plánech.

Při systematickém řízení tréninkového procesu má své nezastupitelné místo plánování jako výchozí a přípravná etapa pro vedení a sestavování přípravy sportovce. Cílem je sestavit takovou strukturu přípravy, která by vedla ke zvyšování sportovní výkonnosti, k podání optimálního výkonu při hlavních soutěžích a ve své podstatě by byla perspektivou pro další období – na této úrovni pak hovoříme o perspektivních (víceletých) plánech.

 

V praxi se většinou setkáváme s ročními tréninkovými plány, které vytyčují základní úkoly, cíle a obsah přípravy na nadcházející sezónu. Způsob a rozpracování je ovlivněno zkušenostmi a odbornými znalostmi samotného trenéra, ale i příslušnou plaveckou úrovní plavce nebo plavecké skupiny, pro které je plán sestavován. Samotný roční tréninkový plán se většinou dělí na kratší časová období – cykly, respektující základní principy periodizace sportovní přípravy (tzn. rozdělení tréninkových činností na časové úseky a jejich opakování podle určitých pravidel s cílem vyvolat odpovídající adaptaci sportovce).

 

Do struktury ročního tréninkového plánu zapracováváme:

 

1)       hlavní závody, k nímž je vedena příprava v jednotlivých obdobích

2)       hlavní cíle technické přípravy (tzn. změny či zdokonalování techniky)

3)       očekávaný výkonnostní vývoj (stanovení časů, které by jsme chtěli dosáhnout, umístění)

4)       hlavní charakteristické rysy přípravy ve vodě a na suchu (periodizace, obsah, prostředky a metody)

5)       počet tréninkových jednotek a plánované množství kilometrů za týden pro celou sezónu, pro jednotlivá období

6)       diagnostika speciální a všeobecné připravenosti (testy a testové baterie a jejich časové zařazení)

7)       nesportovní činnosti (teoretická a psychologická příprava, regenerace) 

8)       další faktory (materiální a ekonomické podmínky přípravy,školní, pracovní povinnosti, lékařské prohlídky, sponzoring apod.)

 

K sestavení ročního plánu přistupujeme vždy po zhodnocení a rozboru předcházející roční sezóny. Samotný námi sestavený plán však nepojímáme jako přesně ohraničený předpis, z kterého nelze vybočit. Naopak k němu přistupujeme s vědomím, že pravděpodobně v jeho průběhu na základě např. testů, kontrolních závodů či pouze na základě tzv. trenérského citu, ale i dalších nepředvídatelných okolností (nemoc, zranění, různé vazby a závazky) můžeme jeho náplň či strukturu korigovat

 

Proč tedy plánovat?

 

1)       Pro trenéra představuje plán ucelený pohled na tréninkový proces v delší časovém horizontu, pomáhá trenérovi při detailnějším rozpracování tréninkových jednotek a zpětném hodnocení přípravy.

2)       Z pohledu plavce představuje jistou formu motivace, podepřenou ztotožněním se s cíli plánu.

3)       Umožňuje v průběhu sezóny kontrolovat a hodnotit výkonnostní posun a plnění dílčích cílů.

4)       Představuje systémové hledisko tréninkového procesu, které napomáhá při určování příčin úspěchů, ale i neúspěchů plavce.

 

Sestavování ročního tréninkového plánu v etapě základního tréninku (přibližně do období puberty) je dosti jednoduché. Jednoznačně zde preferujeme a sestavujeme tréninkové náplně na základě všestrannosti směřující k rozvoji aerobních schopností (vytrvalosti), techniky plavání všech plaveckých způsobů spojené s celkovou koordinací pohybu. Zařazujeme prvky rychlostního tréninku. V této věkové kategorii sestavujeme tréninkový plán pro celou tréninkovou skupinu plavců, kde se však předpokládá přibližně stejná výkonnostní úroveň. Nicméně i při tomto skupinovém vedení je žádoucí stanovovat individuální cíle ( plánované časy, kvalifikace na důležité závody, umístění v soutěžích, zdokonalování technických parametrů apod.). Větší diferenciace a uplatnění jednotlivých typů tréninků zde není žádoucí. Nutné je však brát ohled na věkové a vývojové zvláštnosti tohoto období.

 

V etapě specializovaného a vrcholového tréninku postupně přistupujeme k detailnějšímu a složitějšímu rozpracování plánu. Důsledně sestavujeme a plánujeme činnosti na základě principu

 

 

Literatura:

COSTILL, D., L., MAGLISCHO, E., W., RICHARDSON, A., B. Swimming. 1. vyd. London : Adrisony Committee (FINA), 1992. ISNB 0-632-03027-5.

OLBRECHT, J. The Science of Winning- Planning, Periodizing and Optimizing Swim Training. 1.vyd. Luton(England) : Swimshop, 2000.

RICHARDS, R., J. Coaching Swimming - an introductory manual. 1. vyd. Austrálie : Australian Swimming Inc., 1996. ISNB 0-646-29777-5.

 

 

Hodnocení:
Přečteno 4926x
RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
19.2.24Dříve stačilo do tepla jen jezdit a dnes by tam triatlonista pomalu měl bydlet celou zimu, říká Pavel Wohl
6.2.24Mistrovství světa Ironman 70.3 pro rok 2025 míří do Marbelly ve Španělsku
27.1.24Triatlonová komunita není aktuálně úplně kompaktní, rád bych naše prostředí více spojil, říká Petr Soukup
21.1.24Skvělé, že někteří profíci dají nahlédnout, jak trénují, říká Roman Procházka
10.1.24Luxusní kola si své zákazníky vždy najdou, říká mechanik Michal Kohoutek.
21.12.23Mým snem je účast na největším sportovním svátku světa, říká Tereza Zimovjanová
17.12.23Já zastávám názor, že Havaj je Havaj, říká Petr Lukosz
5.12.23Příští sezona bude poslední. Těším se na premiéru IM Hradec Králové, říká Tomáš Bednář
27.11.23Snažíme se kvalifikovat na olympiádu v Paříži 2024, říká Daniel Noah
17.11.23Příští rok se zaměřím na půlky, říká Jan Volár