Valná hromada ČSTT 3. 4. 2005 usnesení

4.04.2004 -
Triatlonová věřejnost, prostřednictvím zástupců klubů dala rázně najevo, že není spokojena s prací současného vedení svazu triatlonu. Valná hromada neschválila hospodaření ani novelu stanov. VH nevzala navědomí a zprávu o činnosti VV ČSTT a Rady ČSTT za uplynulé období (24.10.04 – 2.4.05) přednesenou V.Buncem, předsedou ČSTT
U S N E S E N Í  z jednání řádné valné hromady Českého svazu triatlonu

 

Řádná valná hromada Českého svazu triatlonu (dále  ČSTT),

konaná v sobotu 2.dubna 2005 v aule hlavní budovy ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, od 10 hodin.

 

1.      Konstatuje

že byla svolána v souladu se stanovami ČSTT, proběhla řádně, v souladu se stanovami ČSTT a její závěry jsou právoplatné

 

2.      Schvaluje

a)      mandátovou komisi ve složení (b.t.) J.Horký, V.Mastný, Z.Poklembová

b)      zprávu mandátové komise přednesenou V.Mastným a konstatuje, že bylo prezentováno 40 (čtyřicet) delegátů s hlasem rozhodujícím a 4 (čtyři) hosté, řádná valná hromada je usnášení schopná

pozn.: dva z těchto delegátů se dostavili později a to jeden v 11,30 hod, jeden v 11,50 hod, jeden v 11,55 hod, jeden v 15,43 hod; jednání opustil předběžně jeden v 11,00 hod, jeden 12,15 hod, jeden 13,10 hod, dva v 14,30 hod, šest v 16,45 hod, dva v 17,30 hod; jeden delegát se vrátil v 15,24 hod

c)      písemně předložený Jednací řád valné hromady ČSTT

d)      písemně předložený Program jednání VH ČSTT

e)      pracovní předsednictvo ve složení (b.t.) A.Novotný, K.Hotový, J.Dvořák a bere na vědomí, že předsedajícím VH ČSTT byl zvolen A.Novotný

f)        návrhovou komisi ve složení (b.t.) P.Valenta, I.Krejčí, L.Kumstát

g)      zvýšení příspěvku KTS ČSTT z původně plánovaných 10tis Kč na 15tis Kč na jeden KTS ČSTT na činnost, zejména na organizaci krajských závodů

h)      návrh rozpočtu ČSTT pro rok 2005

i)        pozastavení členství v ČSTT p.M.Dvořákovi do doby uzavření soudního sporu mezi Triatlonem Praha s.r.o. a Triatlonem CZ s.r.o. a vyrovnání dluhu vůči ČSTT

 

3.      Neschvaluje

a)      Zprávu o hospodaření ČSTT za rok 2004 přednesenou K.Hotovým

b)      vyplacení finanční náhrady (max.60tis Kč včetně DPH) panu Jiřímu Suchému za smírné vyřešení vedeného soudního sporu vůči ČSTT

c)      novelu Stanov ČSTT

 

4.      Bere na vědomí

a)      Zprávu o činnosti revizní komise přednesenou p.Z.Novotného

b)      Zprávu o činnosti disciplinární komise přednesenou p.L.Feirfeila

c)      Zprávu o činnosti rozhodčí komise přednesenou p.A.Novotným

d)      Zprávu o činnosti SCM ČSTT, přednesenou p.M.Kulmaem

 

5.      Nebere na vědomí

a)      Zprávu o činnosti VV ČSTT a Rady ČSTT za uplynulé období (24.10.04 – 2.4.05) přednesenou V.Buncem, předsedou ČSTT

 

6.      Ukládá

a)      VV ČSTT vyhlásit program rozvoje členské základny pro rok 2005-2008 dle možností v intencích roku 2004

b)      VV ČSTT zajistit servis pro ČP v triatlonu

 

7.      Vylučuje

a)      vylučuje pana J.Suchého z ČSTT na základě přednesených zpráv disciplinární komise a revizní komise

na základě přednesených zpráv disciplinární komise a revizní komise
Hodnocení:
Přečteno 78x

Komentáře

RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
17.6.24Generálku na MS v Nice ukořistila Charles, Besperát fantasticky druhá
9.6.24T100 - Napínavý souboj generací a dominance Knibb
28.5.24Český triatlon míří do Paříže! Petra Kuříková uspěla v náročné kvalifikaci
21.5.24Evropské triatlonové eposy: Lanzarote a Šamorín
28.4.24IRONMAN Texas ovládli Hermandez a Matthews, Jana Richtrová ovládla AG
26.4.24Výsledkový servis
17.4.24Youri Keulen a Ashleigh Gentle ovládli triatlon Singapore T100
7.4.24Drama a kontroverze na IRONMAN 70.3 Oceanside 2024: Vítězství Sanderse a Knibb a sporné diskvalifikace.
28.3.24Olympijský šermíř Beran ocenil železnou ženu z Havaje. Stala se sportovcem roku Prahy 14
20.3.24Ironman nedávno aktualizoval svá pravidla, přinášející několik významných změn.