Usnesení valné hromady ČSTT z 23.10.2004

23.10.2004 -
U S N E S E N Í z jednání řádné valné hromady Českého svazu triatlonu Řádná valná hromada Českého svazu triatlonu (dále ČSTT), konaná v sobotu 23. října 2004 v hotelu Božetěchova, Božetěchova 102, 612 00 Brno 1. Konstatuje, že byla svolána v souladu se stanovami ČSTT, proběhla řádně, v souladu se stanovami ČSTT a její závěry jsou právoplatné

 U S N E S E N Í

z jednání řádné valné hromady Českého svazu triatlonu

Řádná valná hromada Českého svazu triatlonu (dále ČSTT), konaná v sobotu 23. října 2004 v hotelu Božetěchova, Božetěchova 102, 612 00 Brno

 1. Konstatuje,

 1. že byla svolána v souladu se stanovami ČSTT, proběhla řádně, v souladu se stanovami ČSTT a její závěry jsou právoplatné

   

 2. Schvaluje

 1. mandátovou komisi ve složení (b.t.) J.Horký, p.P.Mach, M.Frouz

 2. zprávu mandátové komise přednesenou J.Horkým a konstatuje, že bylo prezentováno 89 (osmdesát devět) delegátů s hlasem rozhodujícím a 28 (dvacet osm) hostů, řádná valná hromada je usnášeníschopná

 3. písemně předložený Jednací řád valné hromady ČSTT .

 4. písemně předložený Program jednání s úpravou přehozením bodů č.6 a 5.

 5. pracovní předsednictvo ve složení (b.t.) V.Bunc, K.Hotový, F.Vítek a bere na vědomí, že předsedajícím VH byl zvolen K.Hotový

 6. návrhovou komisi ve složení (b.t.) M.Kočař,p.Müller, p.Doležal

 7. Zprávu o hospodaření za rok 2003 a návrh rozpočtu na rok 2004 přednesenou p.J.Chaloupkou

 8. volební komisi ve složení (b.t.) J.Vymazal, J.Dvořáček, O.Dvořák

 9. písemně předložený Volební řád

 10. návrh zásad hospodaření ČSTT na rok 2005

 11. pozastavení členství v ČSTT p.Jiřímu Suchému do doby prošetření ztráty chybějících šanonů s doklady dle předávací dokumentace a účetního dokladu na částku 35.000,- Kč RK ČSTT

 12. pozastavení členství v ČSTT p.Martinu Dvořákovi do doby uzavření soudního sporu mezi Triatlonem Praha s.r.o. a Triatlonem CZ s.r.o.

 13. obnovení členství v ČSTT p.Tomáši Nohejlovi

 1. Volí

  Předsedu ČSTT p. prof. Václava Bunce

  Člena Výkonného výboru ČSTT a předsedu komise reprezentace p. Mgr. Radka Cingálka

  Člena Výkonného výboru ČSTT zodpovědného za ekonomiku a marketing p. ing.Karla Hotového

  Člena Výkonného výboru ČSTT a předsedu komise trenérsko metodické p. Pavla Valentu

  Člena Výkonného výboru ČSTT a předsedu komise technické p.ing.arch.Václava Mastného

  Členy Rady ČSTT p. Martina Matulu, p. Michala Adamce, p.Silvii Procházkovou, Jiřího Jelínka,p. Martina Plecitého, p. Kateřinu Zapletalovou

  Členy revizní komise p.Luďka Klimenta, p.Zdeňka Novotného, p.Romana Jaroše

  Členy disciplinární komise p.Ladislava Feirfeila, p. IvanaVavříka, sl..Radanu Novotnou

  Členy rozhodčí komise p.Jana Suchého, p.Aleše Novotného, p.Jiřího Berana

 2. Bere na vědomí

 1. Zprávu o činnosti Rady a VV za roky 2003 a 2004 přednesenou M.Slabejem, pověřeného řízením ČSTT

 2. Zprávu o činnosti rozhodčí komise přednesenou p.M. Kučerou

 3. Zprávu o činnosti revizní komise přednesenou p.L.Klimentem

 4. Zprávu o činnosti disciplinární komise přednesenou I.Vavříkem

 

 1. Ukládá

 1. Nově zvolenému VV ČSTT zadat externí audit hospodaření ČSTT za roky 2003 a 2004.

 2. RK ČSTT prověřit ztrátu chybějících šanonů s doklady dle předávací dokumentace a účetní doklad na částku 35.000,- Kč p.Jiřím Suchým

V Brně 23.10.2004 

Za správnost: Michal Kočař, Petr Müller, Stanislav Doležal

Hodnocení:
Přečteno 114x

Komentáře

RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
27.11.23Snažíme se kvalifikovat na olympiádu v Paříži 2024, říká Daniel Noah
17.11.23Příští rok se zaměřím na půlky, říká Jan Volár
15.11.23Vítězství v anketě Král triatlonu mě překvapilo, říká Lukáš Kočař
12.11.23Trendy určují mimořádné osobnosti, říká trenér roku Lukáš Vrobel
23.10.23Bronz! Tereza Zimovjanová má medaili ze Světového poháru
17.10.23Barbora Besperát je mistryní světa v kategorii F30-35 a zde jsou její dojmy!
16.10.23Kahlefeldt byla 18. na havajském IRONMANOVI. Dvě Češky mají tituly ve věkových kategoriích
15.10.23Lucy Charles-Barclay je hrdinkou havajského šampionátu!
11.10.23Radka Kahlefeldt (Vodičková) pojede na Havaji v kategorii profesionálek
8.10.23Mistrovství světa v IRONMANu pro ženy je tady!