Spolupráce ČSTT s Xterrou je ve hvězdách

12.12.2003 -
V souvislosti s poukázáním na profit soukromé firmy XPG s.r.o. v chystaném článku předsedy Ing. Horáka pro otištění v časopise Triatlon ( Ing. Horák tento článek použil jako výchozí bod při zahájení naší vzájemné schůzky 25.11.2003) dodáváme, že ČSTT naprosto běžně spolupracuje se soukromými společnostmi ( Basketbal Brno s.r.o., Sportis s.r.o…) a některé smlouvy

Navrhovaná spolupráce mezi ČSTT a XPG s.r.o.

Návrh ČSTT

Zajištění ze strany ČSTT

· Zařazení společného závodu do Soutěžní směrnice 2004
· Umístění propozic a výsledků na www stránky ČSTT
· Zajištění tiskové konference k celému seriálu ČP v terénním triatlonu
· Zajištění technického delegáta a rozhodčích na společný závod
· Zajištění kompletního výsledkového servisu
· Zajištění 100 ks startovních čísel na společný závod
· Zajištění mistrovských dresů a medailí na společném závodě se statutem MČR

Zajištění ze strany pořadatele závodu nebo XPG s.r.o.

1. varianta
· poskytnutí ČSTT 33 % reklamních ploch (za stupni vítězů, podél tratí závodů, cílová brána, příp. ostatní dílčí brány)
· poskytnutí reklamní plochy v dolní části startovních čísel ve stejném rozsahu horní části využité pořadatelem nebo XPG s.r.o.
· umístění loga ČSTT v propozicích a označení závodu jako ČP
· zajištění prostorového zázemí pro výsledkový servis a rozhodčí
· použití dodaných startovních čísel

2.varianta
· odkoupení služeb poskytovaných ČSTT a reklamních ploch dle 1. varianty za dohodnutou částku

V Praze dne 28.11.03
Ing. Michal Slabej
předseda TK ČSTT


Vyjádření společnosti XPG s.r.o.

Vážení přátelé,
na základě předchozího jednání jsme od vás dostali návrh spolupráce, který zcela neodpovídá našim původním dohodám. Navíc naši pořadatelé nejsou přesvědčeni o nutnosti spolupráce se svazem zejména za těchto podmínek. Proto vám nabízíme náš návrh (viz níže) a těšíme se na další případnou spolupráci.

Po přečtení a zvážení všech vámi navrhovaných bodů spolupráce firmy XPG a ČSTT reagujeme takto:

K 1.variantě
· Jediná možná spolupráce mezi XPG (XTERRA) a ČSTT (svazový pohár, dále Sv.P.) je pouze za předpokladu, že všechny závody budou současně XTERRA a svazový pohár. Je to v zájmu kvality a dobrého jména XTERRY.
· XTERRA – Sv.P. bude produkována firmou XPG ze stejných důvodů jako v předchozím bodě.
· XPG nepožaduje od svazu žádné služby.
· XPG zajistí tiskovou konferenci ke společnému projektu XPG a ČSTT
· Firma XPG zajistí kvalitní průběh společného projektu
· XPG zajistí objektivitu a regule celého projektu
· XPG zajistí 250 ks startovních čísel na běh a 250 ks na kolo pro společný projekt
· XPG zajistí mistrovské dresy a skleněné poháry na společném závodě se statutem MČR
· XPG zajistí časomíru a výsledkový servis
· XPG poskytne vhodný prostor pro propagaci ČSTT, max. však 5% všech reklamních ploch na všech závodech, kromě závodů ve Slovenské republice a kromě ME, kde bude pro svaz poskytnuty 2% reklamních ploch bez nároku na cílovou bránu.
· XPG poskytne Českému svazu triatlonu pod názvem XTERRA Czech Tour prostor pro název svazového poháru (vše v horní části startovních čísel)
· XPG zveřejní logo ČSTT na všech písemných oficiálních propagačních materiálech,
· XPG poskytne svazu prostor pro výdej volných licencí na všech závodech s tím, že noví členové budou mít příslušnost k oddílu XTERRA TEAM Hluboká nad Vltavou.
· Zařazení společného závodu do Soutěžní směrnice 2004 a umístění propozic a výsledků na www stránky ČSTT bude recipročně plněno ze strany XPG zařazením společného projektu do kalendáře závodů XTERRA Czech a umístěním propozic a výsledků na www.stránky české XTERRy.
· Za výše uvedené služby a za zabezpečení a propagaci Sv.P. pro ČSTT, požaduje XPG od ČSTT kompenzační částku 150 000Kč.

Zdůrazňujeme, že po diskusi náš všech ( XPG a ostatní pořadatelé XTERRA Czech Tour ), po bedlivém uvážení a především kvůli zachování dobrého jména XTERRy a triatlonu v Čechách jsme dospěli k vytvoření právě výše uvedených bodů.

Ke 2.variantě
Druhou variantu považujeme za vtip ČSTT vůči XPG. V důsledku varianta znamená,  že XPG má platit za svoje know how a servis pro svaz Českému svazu triatlonu peníze?

Poznámka: V souvislosti s poukázáním na profit soukromé firmy XPG s.r.o. v chystaném článku předsedy Ing. Horáka pro otištění v časopise Triatlon (Ing. Horák tento článek použil jako výchozí bod při zahájení naší vzájemné schůzky 25.11.2003) dodáváme, že ČSTT naprosto běžně spolupracuje se soukromými společnostmi ( Basketbal Brno s.r.o., Sportis s.r.o…) a některé smlouvy s těmito společnostmi uzavírá pro svaz přímo společnost Triatlon CZ s.r.o., v které mají podíly soukromé osoby. Tím se chceme vyvarovat polemizování nad „profitem“ z působení společnosti XPG.

V Hluboké nad Vltavou, dne 3.12.2003
Ing.Silvie Procházková
Michal Piloušek
Jednatelé XPG s.r.o.

Hodnocení:
Přečteno 82x

Komentáře

RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
7.6.23Společné soustředění jsou prostě OHROMNÉ, říká Petr Bludský
5.6.23Tragický IRONMAN Hamburg
2.6.23Je to "triatlonový jackpot", okomentovala Jana Richtrová své zařazení do Zwift Academy Tri
1.6.23Triatlonisté budou bojovat o evropské tituly u královského paláce v Madridu. Startuje také domácí sezona
30.5.23Naslouchejte „starým“ zkušeným kapacitám, říká Tomáš Racek
25.5.23Mojí strategií bylo hlavně dokončit, říká Tomáš Řenč
24.5.23V dlouhém triatlonu vidím svůj největší výkonnostní potenciál, říká Pavel Wohl
22.5.23V dnešní době děti nemají základní dovednosti, říká Jan Strangmuller
19.5.23Trvalo několik hodin, než jsem to vlastně celé zpracovala, říká Bára Besperát po IM 70.3 Mallorca
15.5.23Petr Vabroušek hodnotí 1. místo na HimalayanXtri