Nová směrnice pro zařazování sportovců do SCM v triatlonu

8.08.2003 -
Do SCM ČSTT se zařazují závodníci na jeden roční tréninkový cyklus. Do SCM ČSTT jsou zařazováni závodníci v kategoriích, které z pohledu věku mají rozhodující vliv na růst sportovní výkonnosti směrem k seniorské reprezentaci. Do SCM ČSTT se zařazují závodníci, kteří se systematicky připravují ve sportovním odvětví triatlon a prokazují v něm aktivní sportovní činnost. (ČSTT)
Do SCM ČSTT se zařazují závodníci na jeden roční tréninkový cyklus. Do SCM ČSTT jsou zařazováni závodníci v kategoriích, které z pohledu věku mají rozhodující vliv na růst sportovní výkonnosti směrem k seniorské reprezentaci. Do SCM ČSTT se zařazují závodníci, kteří se systematicky připravují ve sportovním odvětví triatlon a prokazují v něm aktivní sportovní činnost.

Zařazované kategorie

 
Do SCM jsou zařazováni závodníci, kteří v daném roce dosáhnou věku 14 – 22 let. Jde o závodníky kategorie starších žáků (14-15), dorostu (16-17), juniorů (18-19) a do 23 let (20-23).
 
 • I. Kritéria pro zařazení
 •  

  Zdravotní hledisko

  Do SCM ČSTT jsou přijati pouze ti závodníci, kteří dodají schválení zdravotní způsobilosti praktickým a odborným lékařem. Anamnézu praktického lékaře a výsledky vyšetření odborného lékaře vyhodnotí pověřený lékař ČSTT, který vydá závěrečné doporučení k přijetí do SCM ČSTT pro daný RTC .

   

  Výkonnostní kritéria

   
  1. kolo výběru:
 • Kategorie žactva – první tři žákyně a pět žáků konečného pořadí ČP.
 • Kategorie dorostu a juniorů -  získání I. výkonnostní třídy v triatlonu.
 • Kategorie K 23 – reprezentanti v kategorii juniorů a K 23, závodníci K23, kteří se umístí do 15. místa ČP mužů, závodnice, které se umístí do 5. místa ČP žen.
 • Pro všechny kategorie - závodníci, kteří jsou hodni zvláštního sledování, závodníci, kteří nemohli
 • prokázat výkonnost v průběhu závodní sezóny z důvodu nemoci nebo zranění, mohou být na návrh hlavních trenérů SCM zařazeni do SCM určenou komisí ČSTT (reprezentační koordinátoři, zástupce SCM, předseda TMK).
  2. kolo výběru pro všechny kategorie:
 • Splnění limitů v plaveckých a běžeckých testech.
 • Splnění všeobecných kondičních testů.
 • Prokázání růstu sportovní výkonnosti ve sledovaných testech u závodníků zařazených v SCM v předešlém ročním tréninkovém cyklu. 
 •  

  Psychologické předpoklady

   
  Prokázání odpovídajících psychologických předpokladů testem na schopnost koncentrace na výkon ve stavu únavy.

  II. Kritéria pro vyřazení ze SCM:

   
 • Zdravotní důvody.
 • Zásadní porušení podmínek uvedených v dokumentu „Čestné prohlášení sportovce o splnění podmínek pro zařazení do Sportovního centra mládeže Českého svazu triatlonu“.
 •  

 • III. Další podmínky pro zařazení a vyloučení do/ze SCM:
 •  
 • Základním kritériem pro zařazení do konkrétního SCM je spádovost, tzn. vzdálenost místa bydliště a střediska SCM.
 • Rada ČSTT může, na základě doporučení Trenérsko metodické komise, rozhodnout o výjimkách.
 • Podklady na zařazení do SCM musí mj. obsahovat:
 • podrobné zdůvodnění návrhu,
 • SCM, do kterého má být sportovec zařazen,
 • vyjádření vedoucího trenéra SCM, do kterého má být sportovec zařazen.
 • Tyto podklady zasílají vedoucí trenéři jednotlivých SCM koordinátorovi SCM, který je předkládá k projednání TMK a následně podléhají schválení Radě ČSTT. Návrhy je nutné předkládat s ohledem na RTC.
 • Sportovci zařazení v SCM musí být držiteli závodní licence vydávané ČSTT.
 • Všichni sportovci (př. jejich zákonní zástupci) zařazení do SCM jsou povinni podepsat „Čestné prohlášení sportovce o splnění podmínek pro zařazení do SCM ČSTT“. 
 • O vyřazení ze SCM rozhoduje Rada ČSTT, na základě doporučení TMK. Písemné návrhy na vyřazení ze SCM, spolu se zdůvodněním předkládají vedoucí trenéři SCM koordinátorovi SCM. Vyřazení nepodléhá dokončení RTC.
 •  

 • IV. Závěrečná ustanovení
 • Případné nesrovnalosti a spory řeší Rozhodčí komise ČSTT v souladu se stanovami ČSTT.
 • Ruší se platnost Směrnice č. IV /f /4/2003 pro zařazování a vyřazování talentovaných sportovců do Sportovních center mládeže Českého svazu triatlonu  pro RTC 2003-2004 ze dne 25.3.2003.
 • Směrnice byla schválena Radou ČSTT 31. července 2003 a nabývá účinnosti dnem 1. srpna. 2003.
 •  

  Předseda  ČSTT :
  Ing. Jaromír Horák
  Hodnocení:
  Přečteno 174x

  Komentáře

  RUBRIKY ČLÁNKŮ
  AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
  7.6.23Společné soustředění jsou prostě OHROMNÉ, říká Petr Bludský
  5.6.23Tragický IRONMAN Hamburg
  2.6.23Je to "triatlonový jackpot", okomentovala Jana Richtrová své zařazení do Zwift Academy Tri
  1.6.23Triatlonisté budou bojovat o evropské tituly u královského paláce v Madridu. Startuje také domácí sezona
  30.5.23Naslouchejte „starým“ zkušeným kapacitám, říká Tomáš Racek
  25.5.23Mojí strategií bylo hlavně dokončit, říká Tomáš Řenč
  24.5.23V dlouhém triatlonu vidím svůj největší výkonnostní potenciál, říká Pavel Wohl
  22.5.23V dnešní době děti nemají základní dovednosti, říká Jan Strangmuller
  19.5.23Trvalo několik hodin, než jsem to vlastně celé zpracovala, říká Bára Besperát po IM 70.3 Mallorca
  15.5.23Petr Vabroušek hodnotí 1. místo na HimalayanXtri